محصولات HTL طیف گسترده ای از تجهیزات گشتاور پیچ و مهره را از جمله آچارهای گشتاور هیدرولیک ، واحدهای پمپ گشتاور ، تقسیم مهره و موارد دیگر فراهم می کند.
هر محصول دارای اطلاعات دقیق شامل اسناد فنی PDF ، عکس های محصول و فرم درخواست ویژه محصول است.
کمپانی HTL دارای تجهیزات گشتاور و لوازم جانبی پیچ و مهره است که متناسب با هر برنامه ای از جمله برنامه های زیر دریا مورد استفاده قرار می گیرد .

Forgot your password?

Forgot your password? Please enter your mobile number or email address. You will soon receive an email or SMS to create a new password.

Return to the login section

Enter the code you receive.

Return to the login section

Change Password

Change Password

My Account

Orders

View Order